Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 05/09/2022 đến 11/09/2022

  08:55 AM 05/09/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4042 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 05/09/2022 đến 11/09/2022 như sau:

Thứ 6 ngày (09/09/2022)

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học: “Theranostics trong y học hạt nhân” do báo cáo viên PGS.TS Lê Ngọc Hà – Khoa A20

 Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, kỹ sư toàn Bệnh viện và các đơn vị quan tâm.

Chia sẻ