Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 05/04/2021 đến 12/04/2021

Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 05/04/2021 đến 12/04/2021 như sau:

Thứ 3 ngày 6/4/2021

 

Vào lúc 15h00 diễn ra buổi thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học và phân loại chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú theo WHO 2017” do bác sĩ Đinh Hữu Tâm – Khoa Giải phẫu bệnh thực hiện

Địa điểm: Phòng họp phòng KHQS, tầng 6 nhà chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Hội đồng khoa học thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện

 

Thứ 4 ngày 7/4/2021

 

Vào lúc 15h30 diễn ra buổi họp chuẩn bị cho Hội nghị khoa học Ung thư Gan toàn quốc lần thứ 2

Địa điểm: Hội trường 6, tầng 8 Nhà Chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Ban Giám đốc, phòng KHQS, phòng KHTH và các khoa có liên quan

Chia sẻ