Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022

  09:24 AM 03/10/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4687 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 03/10/2022 đến 09/10/2022 như sau:

Thứ 2 ngày 03/10/2022

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng

Chủ trì: PGS.TS Lê Hữu Song

Thành phần: Phòng Khoa học Quân sự, A18, B10, điều dưỡng trưởng và 30% điều dưỡng viên khối lâm sàng

Mang mặc: Áo công tác

 

Thứ 4 ngày 05/10/2022

Vào lúc 13h30 tại phòng giao ban Viên Ung thư, Tầng 17, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Xu hướng điều trị miễn dịch trong một số loại ung thư đường tiêu hóa”

Thành phần: Các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư các đơn vị: A3, A6,B3,C2-E, C2-F theo giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ