Trung tâm thính học và tiền đình

  11:05 PM 21/08/2021
Khám - Chẩn đoán - Tư vấn - Sàng lọc các bệnh lý về Tai và Tiền đình Khám giám định sức nghe Cung cấp giải pháp điều trị: Kê đơn thuốc, tư vấn dùng máy trợ thính, phẫu thuật tai, cấy điện cực ốc tai... Huấn luyện phục hồi chức năng thính giác và tiền đình Sàng lọc điếc bẩm sinh Cung cấp, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, bảo hành máy trợ thính

- Khám - Chẩn đoán - Tư vấn - Sàng lọc các bệnh lý về Tai và Tiền đình

- Khám giám định sức nghe

- Cung cấp giải pháp điều trị: Kê đơn thuốc, tư vấn dùng máy trợ thính, phẫu thuật tai, cấy điện cực ốc tai...

- Huấn luyện phục hồi chức năng thính giác và tiền đình

- Sàng lọc điếc bẩm sinh

- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, bảo hành máy trợ thính

Chia sẻ