Bệnh viện TƯQĐ 108 khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại 3 xã của huyện Thạch An - Cao Bằng - năm 2013.

  02:08 PM 02/01/2014
Thực hiện kế hoạch số 2390/KH-CĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện về tổ chức dã ngoại khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách và nhân dân 3 xã Trọng Con, Thái Cường và Kim Đồng của huyện Thạch An- Cao Bằng, từ ngày 2/12/2013 đến ngày 6/12/2013.

 Đoàn công tác của Bệnh viện TWQĐ 108 gồm 81 đồng chí đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Kết quả cụ thể hư sau:

1.Kết quả khám bệnh, cấp thuốc miễn phí:
   * Tổng số người đến khám:  4862  người
   * Cấp thuốc miễn phí:  4862  người.
   * Tổng số lượt khám: 7331 lượt, trong đó:
       Các bác sĩ của Bệnh viện trực tiếp tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn cách phòng bệnh và điều trị cho những người có bệnh ngay trong quá trình khám bệnh

                  

2. Công tác truyền thông :
Tổ chức tuyên truyền nếp sống Vệ sinh khoa học và vệ sinh phòng bệnh tại khu vực khám bệnh với thời gian 20 giờ.
Tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề  « Thắm tình Quân dân »
3.Kinh phí khám bệnh cấp thuốc và tặng quà:
Tổng hợp chung giá trị quà tặng và thuốc Bệnh viện TƯQĐ 108 thực hiện tại  03 xã của huyện Thạch An – Cao Bằng là:  592.000.000 đồng.
Đoàn công tác dã ngoại của Bệnh viện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng 01 bằng khen.

Bài: BSCKII Chu Trọng Như
Chia sẻ