Báo giá vật tư y tế tiêu hao năm 2023 tại Bệnh viện

  04:00 PM 06/09/2022

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2023. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá và danh mục vật tư mời báo giá theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm gửi báo giá: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 15/9/2022 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0984.886.988 (Ks Hải); 0969.038.327 (Ks Hưng). 

Mẫu phụ lục: Vui lòng tải tại đây

Chia sẻ