Báo giá vật tư trang thiết bị y tế đảm bảo các đơn vị trong Bệnh viện

  08:57 AM 05/06/2023

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Trang thiết bị y tế đảm bảo các đơn vị trong Bệnh viện, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền, …theo Phụ lục số 1.

- Địa điểm gửi báo giá: Ban Văn Thư - Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 30/5/2023 đến hết ngày 09/6/2023 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0462784164 (Ks Thắng, Ks Hùng)

Chia sẻ