Báo giá sửa chữa hệ thống bơm nước làm mát cho khoa C18

  08:05 AM 05/06/2023

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống bơm nước làm mát cho khoa C18 Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền, …

- Địa điểm gửi báo giá: Ban Văn Thư - Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 06/06/2023 đến hết ngày 15/06/2023 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0819282008 (Ks Linh)

 

Chia sẻ