Báo giá Mua sắm máy điện tim 6 kênh

  10:27 AM 26/08/2021

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Bơm tiêm điện Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền, …

- Nộp báo giá: Ban Văn Thư tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Ban Văn Thư tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 20/9/2021 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0975808072 (KTV Dũng).

Chia sẻ