Báo giá Dụng cụ phẫu thuật cho Khoa B1-A

  08:46 AM 29/04/2022

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dụng cụ phẫu thuật cho Khoa B1-A, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền, …

- Địa điểm gửi báo giá: Ban Văn Thư - Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 06/5/2021 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982080456 (Ks Thắng); 0988221190 (Ks Hùng).

Chia sẻ