Báo giá cung cấp vật tư linh kiện sửa chữa định kỳ cho các hệ thống nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện TWQĐ 108

  10:59 AM 15/03/2022

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư linh kiện sửa chữa định kỳ cho các hệ thống nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện TWQĐ 108.  Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, tổng thành tiền

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 18/03/2022 đến hết ngày 28/03/2022 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0986536642 (Ks Hải).

Chia sẻ