Báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật

  04:42 PM 28/11/2022

Để có cơ sở thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật đấu thầu tham gia chào giá dịch vụ sau:

TT

Nội dụng

Đơn vị tính

Số lượng

01

Dịch vụ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

Gói

01

02

Dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói

01

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Trước ngày 30/11/2022 (trong giờ hành chính)

Chia sẻ