Báo giá cung cấp dây cáp đốt điện lưỡng cực dùng cho dao mổ điện cao tần.


Số lượng: 10 dây cáp đốt điện lưỡng cực dùng cho dao mổ điện cao tần

Tính năng kỹ thuật: Dùng được 3 loại kẹp lưỡng cực, , khoảng cách 2 chân cắm: 28.6 mm

- Nội dung bài: Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 10 dây cáp đốt điện lưỡng cực dùng cho dao mổ điện cao tần. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền,…

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 09/4/2021 đến hết ngày 14/4/2021 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0393727700 (Ks Trung).

Chia sẻ