Báo giá cung cấp các đầu dò siêu âm thay thế cho hệ thống các máy siêu âm tại Bệnh viện TWQĐ 108.


Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng các máy thở Drager tại Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 25/11/2020 trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0983.343.538 (Ks Phong).

Chia sẻ