Báo giá cung cấp 01 Tủ bảo quản hoá chất, sinh phẩm


Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 01 Tủ bảo quản hoá chất sinh phẩm cho khoa C2-B. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền,…

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 5/4/2021 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0984678499 (Ks Điệp).

Chia sẻ