25 Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), tính đến ngày 20/5, có 25/57 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Bệnh viện đã tổ chức thành công đại hội.

Đại hội nhằm đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội của Trung ương, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Bệnh viện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV; Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bệnh viện.

Chi bộ cơ sở khoa Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình được lựa chọn tổ chức đại hội trước (ngày 10/5/2020) đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW Bộ Chính trị về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở; Công văn số 766/CT-TC ngày 28/4/2020 của Tổng cục Chính trị về việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và Chỉ thị số 888/CT/ĐU, Hướng dẫn số 6408/HD-CT của Bệnh viện TWQĐ 108 đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc Phòng về công tác phòng, chống dịch COVID – 19.

Tiếp đó, tính đến nay (từ 10/5-20/5) đã có 25/57 đơn vị trong Bệnh viện tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó, có 4 Đảng bộ (Phòng Hậu cần, Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa, Viện Phẫu thuật tiêu hóa, Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm) và 21 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công.

 

Trung tướng GS.TS. TTND Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại Đại hội Đảng bộ cơ sở phòng Hậu cần – Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện, báo cáo trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu được tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và quần chúng; báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo có chất lượng; báo cáo kiểm điểm tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm...

Công tác tiến hành đại hội cơ bản trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới (Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Cấp ủy viên) và  bầu ra đại biểu đại diện cho đảng viên của chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Bệnh viện khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy nhiên, có đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở vẫn còn những hạn chế như: công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trình đại hội dàn trải, chưa tập trung vào những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, trong điều hành đại hội có đồng chí còn chưa thuần thục. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở của Đảng ủy Bệnh viện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Bệnh viện chưa đại hội cần rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình,

Tỏ lòng kính yêu Bác, học tập và làm theo Bác, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, lãnh đạo đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Bệnh viện thông minh, mang tầm đẳng cấp quốc tế./.

An Ngọc

Chia sẻ