Khoa Phẫu thuật Gan, Mật, Tụy

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu

Chủ nhiệm khoa: TS. Lê Văn Thành

Chức năng nhiệm vụ                                   
Thu dung, cấp cứu và điều trị tất cả các bệnh lý gan, mật, tụy: ung thư gan, đường mật; ung thư tụy, lách, cùng các bệnh lý sỏi túi mật, sỏi đường mật, sỏi tụy, chấn thương bụng kín vỡ gan, vỡ lách, vỡ tụy...

Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và chỉ đạo tuyến.

Hoạt động chuyên
Có khả năng thu dung 70 bệnh nhân.
Một số kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện: cắt gan nội soi, cắt khối tá tụy nội soi, cắt thân đuôi tụy nội soi, cắt túi mật nội soi, cắt lách nội soi, mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr nội soi...

Là cơ sở của Bộ môn phẫu thuật tiêu hóa đào tạo nghiên cứu sinh, các lớp cao học, BSCKI, BSCKII và các bác sĩ bồi dưỡng chuyên khoa sâu.

Tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở.


Liên hệ: ĐT 04.62784101