Khoa Chấn thương - Chỉnh hình tổng hợp

  • Giới thiệu chung
  • Kỹ thuật chuyên sâu
Chủ nhiệm khoa
:
TS. Nguyễn Năng Giỏi
Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình

Chức năng và nhiệm vụ 
Thu dung, cấp cứu và điều trị tất cả các loại gãy xương, sai khớp và các bệnh lý về phần mềm, gân cơ khớp, thần kinh ngoại vi ở tứ chi và các loại di chứng chấn thương, di chứng bệnh lý, bệnh lý bẩm sinh… cho mọi đối tượng bệnh nhân.
Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và chỉ đạo tuyến.

Hoạt động chuyên môn
Có khả năng thu dung 67 bệnh nhân.
Một số kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện: kéo dài chi, kết xương hai ổ, chỉnh biến dạng chi, kết xương một lúc trên nhiều đoạn chi, điều trị gẫy hở phức tạp trên nhiều đoạn chi, tiêm ghép tế bào gốc để điều trị khớp giả, ngắn chi, mất đoạn xương, điều trị viêm loét mạn tính, vết thương khó liền bằng chạy máy VAC và chuyển vạt phần mềm… 
Là cơ sở của Bộ môn Chấn thương - Chỉnh hình đào tạo nghiên cứu sinh và các lớp BSCKI, BSCKII và các bác sĩ bồi dưỡng chuyên khoa sâu.
Tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước (1 đề tài đã nghiệm thu), chủ trì 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước, tham gia 3 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở.
 

Liên hệĐT 04. 62784131