Kỹ thuật chuyên sâu

Chỉ định:

Được chẩn đoán xác định UBTG bằng tế bào học và/hoặc mô bệnh học.

- Kích thước và số lượng u: 1 u ≤ 5cm; 2 u ≤ 4cm.
- Tuổi 18 - 80.
- Xơ gan Child – Phugh A, B. Giai đoạn Okuda I, II.
- Không huyết khối tĩnh mạch cửa.
- Không di căn ngoài gan.
- Chỉ số thể trạng ECOG: 0 – 2 điểm
- Tỷ lệ Prothrombin  >60%, Tiểu cầu  > 60 G/l.
- Không có bệnh nặng kết hợp (suy tim, suy thận, suy hô hấp…). 

Hình ảnh minh họa kỹ thuật:Liên hệ: Khoa nội Tiêu hóa
Điện thoại: 04.6278.4140.