Kỹ thuật chuyên sâu

Việc chẩn đoán và phân loại bệnh bạch cầu cấp trước đây hoàn toàn dựa vào hình thái học và hóa học tế bào theo tiêu chuẩn của FAB (French - American - British). Gần đây việc sử dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để xác định các dấu ấn bề mặt tế bào giúp cho việc phân loại các phụ nhóm của bệnh bạch cầu cấp như bạch cầu cấp dòng lympho B, lympho T, bạch cầu cấp dòng tủy và đặc biệt là những trường hợp không biệt hóa. Việc kết hợp xác định các dấu ấn bề mặt tế bào, hình thái học tế bào, di truyền học tế bào và đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân đã giúp  cho việc chẩn đoán được chính xác.

Chỉ định:  Bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp.Liên hệ: Khoa Huyết học

Điện thoại: 04. 62784172