Kỹ thuật chuyên sâu


Các mặt bệnh điều trị bằng laser YAG xung dài
- Triệt lông vĩnh viễn.
- Hạt cơm lòng bàn tay, chân.
- Các dị dạng mạch máu nông, dãn mạch máu bề mặt.
- Các sẹo mới, sẹo phì đại.
- Trẻ hóa da.

Dị dạng mạch máu nông trước điều trị 

 

Dị dạng mạch máu nông sau điều trị

 

Dị dạng mạch máu nông trước điều trị  

 

Dị dạng mạch máu nông sau điều trị

Máy laser YAG xung dàiLiên hệ: Khoa Y học thực nghiệm
Điện thoại: 04. 62784167