Kỹ thuật chuyên sâu

Sẹo lồi mu trước điều trị Sẹo lồi mu sau điều trị
 

Sẹo lồi trước điều trị Sẹo lồi sau điều trị


Sẹo lồi trước điều trị
   

Sẹo lồi sau điều trị
Liên hệ: Khoa Y học thực nghiệm
Điện thoại: 04. 62784167