Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2018 như sau:

Thời gian: 13h30 ngày 19/9/2018

Địa điểm: Hội trường 9 – Tòa nhà Trung tâm, Bệnh viện TWQĐ 108.

Thành phần: Như giấy mời, các nghiên cứu sinh, các tân Tiến sĩ.

Mang mặc: Quân nhân mặc tiểu lễ phục hè, dân sự mặc lịch sự, người nhận bằng mặc lễ phục tiến sĩ do Viện đảm bảo.