Kỹ thuật chuyên sâu

    Tràn dịch màng phổi có nhiều nguyên nhân gây nên, trong đó hay gặp các nguyên nhân như: tràn dịch màng phổi ác tính, tràn dịch màng phổi do lao, tràn dịch màng phổi do viêm… Soi màng phổi và sinh thiết màng phổi qua nội soi để chẩn đoán có hiệu quả rất cao đã trở thành kỹ thuật thường quy để chẩn đoán nguyên nhân các bệnh màng phổi.

Chỉ định:
Bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết.

Liên hệ: Khoa Lao và Bệnh phổi
Điện thoại: 04.6278.4144
04.6278.4144