Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số kháng nguyên phù hợp tổ chức (HLA) và hiệu quả điều trị viêm khớp vảy nến bằng methotrexate tại bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên ngành: Nội chung
Mã số: 9720107
Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Vinh
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. TS. Trần Ngọc Ánh
2. TS. Bùi Thị Vân
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Nghiên cứu về vảy nến thể thông thường tại Việt Nam có rất nhiều nghiên cứu, nhưng nghiên cứu về viêm khớp vảy nến (VKVN) tại Việt Nam có rất ít các nghiên cứu.
Mô tả được một số các đặc điểm lâm sàng VKVN gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh: VKVN là bệnh thường gặp ở Nữ (64,3%), trị số trung bình tuổi khởi phát VKVN là 45,8 ± 12,8, các dấu hiệu đặc trưng cho VKVN như: viêm khớp liên đốt ngón xa chiếm 35,7%, ngón tay hình khúc dồi chiếm 11,9%. Biến dạng khớp có liên quan đên giới nam, khởi phát bệnh là viêm khớp và thời gian viêm khớp kéo dài, đây cũng là phát hiện mới trong nghiên cứu.
Là đề tài mang tính mới, thực hiện 3 nhóm nghiên cứu để phân tích vai trò 3 kháng nguyên phù hợp tổ chức (HLA-B27, HLA-Cw06, HLA-DR7), là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam góp phần nghiên cứu vai trò của HLA-B27, qua phân tích đánh giá đã khẳng định được: ở người có kháng nguyên HLA-B27 dương tính có nguy cơ VKVN, VKVN có HLA-B27 dương tính liên quan đến bệnh khởi phát sớm và nặng.
Đánh gía hiệu quả của methotrexate (MTX) trong điều trị VKVN có hiệu quả và an toàn, đây cũng là một công bố mới


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Investigating some human leukocyte antigen (HLA) and the effectiveness of methotrexate in treating psoriatic arthritis in HCMC Hospital of Dermato-Venereology”.
Speciality: Internal Medicine
Code: 9720107
Name of graduate student: Ngo Minh Vinh
Name of supervisor:
1. PhD. Tran Ngoc Anh
2. PhD. Bui Thi Van
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
Research on skin psoriasis has been largely published around the world. However, there have not been many studies or public dissemination on psoriatic arthritis in the specific conditions of Vietnam.
Some general statistics of psoriatic arthritis in Ho Chi Minh City showed that this disease happens more frequently in female (64.3%). The average age of onset is 45.8 ± 12,8. Specific symptoms of psoriatic arthritis include distal interphalangeal joint arthritis (35,7%) and sausage fingers (11.9%). Joint deformity occurs more frequently in male patients with the first symptom being arthritis and a prolonged progress. This is a new discovery in this research.
The novelty of this study is that we focused on the major histocompatibility complex (MHC) proteins in humans. we categorized our subjects into three groups in order to analyze the role of three human leukocyte antigens (HLA-B27, HLA-Cw06, HLA-DR7). This is the first research in Vietnam that examined the role of HLA-B27. After analyzing, we draw a conclusion that patients with HLA-B27 (+) have the risk of psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis with HLA-B27 (+) have more probability of the early onset and severe progress.
Based on the clinical testing, we also proceeded to evaluate the efficacy and safety of methotrexate (MTX) in the treatment of psoriatic arthritis. This is also another contribution of this research to find out safer and more affordable medication for patients in Vietnam.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu giá trị NT-proBNP trong dự báo suy tim và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da" 06.06.2018 “Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng” 04.06.2018 ”Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ qua ổ bụng đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn” 15.05.2018 "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim" 14.05.2018 “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính” 17.04.2018 "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108" 17.04.2018 "Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90” 23.03.2018 “Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng” 23.03.2018 "Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" 09.02.2018 “Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển” 05.01.2018