Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: ”Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ qua ổ bụng đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn”.
Chuyên ngành: Ngoại khoa
Mã số: 9720104
Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN THƯƠNG
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Triệu Triều Dương
2. GS.TS. Trịnh Hồng Sơn
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Nghiên cứu tiến hành trên 91 BN với 97 lỗ thoát vị được PTNS một lỗ qua ổ bụng đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2015.
Đây là luận án đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi TAPP một lỗ điều trị TVB.
Về đặc điểm kỹ thuật: Đề tài cho thấy 100% nhận định được các mốc giải phẫu quan trọng, phát hiện thêm 2 lỗ TV bên đối diện trong mổ, 52,58% kéo túi TV vào trong, 100% cố định mảnh ghép bằng protack vào các vị trí dây chằng Cooper, dải chậu mu, cơ thẳng bụng và cơ ngang bụng. Có 3,09% tai biến, 2,2% phải thêm trocar. Thời gian mổ trung bình 45,88 ± 16,46 phút.
Về kết quả phẫu thuật: Phẫu thuật TAPP một lỗ điều trị TVB là phương pháp an toàn, khả thi, không trường hợp nào tử vong, tỷ lệ tai biến thấp. Thời gian đau sau mổ trung bình 2,55 ngày, biến chứng sớm 8,8%, thời gian nằm viện trung bình 6,76 ngày. Theo dõi sau mổ trung bình 32,6 tháng. Có 5,75% biến chứng xa và 1,15% tái phát
Những đóng góp trên có tính thiết thực, giúp cho các phẫu thuật viên có thêm một phương pháp để lựa chọn trong điều trị TVB. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp mới, khẳng định tính an toàn, khả thi, hiệu quả, tăng tính thẩm mĩ và giảm đau sau mổ của phẫu thuật TAPP một lỗ.

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: 'Technical features and results of single-incision laparoscopic TAPP in the treatment to inguinal hernia
Speciality : Surgery
Code : 9720104
Name of graduate student: PHAM VAN THUONG
Name of supervisor:
1. Associate Profesor Trieu Trieu Duong
2. Professor Trinh Hong Son
Educational foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scientific contribution of the thesis:
The study was conducted on 91 patients with 97 hernia openings receiving single-incision laparoscopic TAPP at 108 Military Central Hospital from July 2011 to July 2015.
This is the first thesis in Vietnam studying technical features and results of single-incision laparoscopic TAPP for inguinal hernia treatment
Technical features: The study showed that 100% identified major anatomic landmarks, 2 additional inguinal hernias were found in the opposite side, 52.58% pulled the inguinal hernias inside, 100% fixed pieces by protack on the ligaments of Cooper, the pelvis, abdominal muscles and abdominal muscles. 3.09% of accidents, 2.2% of adding trocar. The average surgery time was 45.88 ± 16.46 minutes.
Results of surgery: Single-incision laparoscopic TAPP for inguinal hernia treatment is a safe and feasible method with no case of death and low incidence. The Average postoperative pain duration was 2.55 days, the early complication rate was 8.8%, the average time at hospital was 6.76 days. Postoperative follow-up was 32.6 months. There were 5.75% distant complications and 1.15% recurrence.
These contributions are practical, giving surgeons an additional method to choose from in inguinal hernia treatment. Results of the study have made new contributions, confirming the safety, feasibility and effectiveness; increased aesthetic and reduced postoperative pain of single-incision laparoscopic TAPP.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim" 14.05.2018 “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính” 17.04.2018 "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108" 17.04.2018 "Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90” 23.03.2018 “Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng” 23.03.2018 "Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" 09.02.2018 “Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển” 05.01.2018 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp qua da” 05.01.2018 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực’’ 18.12.2017 “Nghiên cứu ảnh hưởng của dobutamin và epinephrin lên một số chỉ số huyết động ở bệnh nhân giảm lưu lượng tim do suy tim sau phẫu thuật van tim” 08.12.2017