Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: 'Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90
Chuyên ngành: Nội tiêu hóa
Mã số: 67720143
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Đức Tiến
Họ và tên người hướng dẫn:
1. GS. TS. Mai Hồng Bàng
2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa Học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá tương đối toàn diện tính an toàn và hiệu quả của một phương pháp điều trị mới được áp dụng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan ở nước ta, đó là phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn đồng vị phóng xạ Yttrium-90. Kết quả cho thấy:
- Tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90 là phương pháp có hiệu quả cao khi áp dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan với tỷ lệ đáp ứng lâm sàng 88,5%; đáp ứng sinh học Alpha-fetoprotein 55,2%; tỷ lệ đáp ứng tổng thể khối u tại thời điểm 3 tháng là 50,0% và tại thời điểm 6 tháng là 55,8%; thời gian sống tổng thể trung bình đạt 27,5 ± 2,9 tháng và thời gian sống không tiến triển đạt 11,4 ± 9,6 tháng.
- Tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90 là phương pháp khá an toàn với hội chứng sau tắc mạch chủ yếu ở mức độ nhẹ và chỉ diễn ra tối đa 2 ngày sau can thiệp, tỷ lệ biến chứng thấp (3,8%) và không có tử vong liên quan đến can thiệp.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Evaluation of treatment results of hepatocellular carcinoma by radioembolization with Yttrium-90 micropheres
Speciality: Internal Medicine Gastroenterology
Code: 67720143
Full name: Dao Duc Tien
Full name of supervisor:
1. Professor. Ph.D Mai Hong Bang
2. Assocociate Professor. Ph.D Nguyen Tien Thinh
Educational foundation: 108 Institute of clinical medical and pharmaceutical sciences
Summary of new main scientific contribution of the thesis: This is the first study in Vietnam to evaluate relatively comprehensively the safety and efficacy of a new treatment method applied in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma in our country. It is radioembolization with Yttrium-90 micropheres. The results show that:
- Radioembolization with Yttrium-90 micropheres is a highly effective method with the clinical response rate of 88.5%; the Alpha-fetoprotein biological response rate of 55.2%; the overall tumor response rate at 3 months of 50.0% and at 6 months of 55.8%. The mean overall survival time was 27.5 ± 2.9 months and the mean progression-free survival time is 11.4 ± 9.6 months.
- Radioembolization with Yttrium-90 micropheres is also fairly safe method with mild post-radioembolization syndrome with symptoms only occurring for up to 2 days after intervention, low incidence of complications (3.8%) and no mortality associated with the intervention.


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng” 23.03.2018 "Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" 09.02.2018 “Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển” 05.01.2018 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp qua da” 05.01.2018 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực’’ 18.12.2017 “Nghiên cứu ảnh hưởng của dobutamin và epinephrin lên một số chỉ số huyết động ở bệnh nhân giảm lưu lượng tim do suy tim sau phẫu thuật van tim” 08.12.2017 "Nghiên cứu hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay liên tục đường nách bằng hỗn hợp levobupivacain - sufentanil trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ vùng chi trên" 29.11.2017 “Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất” 29.11.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính của phương pháp gây xơ bằng thuốc và Laser nội tĩnh mạch” 29.11.2017 “Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu” 03.11.2017