Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng”.
Thuộc chuyên ngành: Gây mê hồi sức
Mã số chuyên ngành: 62.72.01.22
Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM XUÂN HÙNG
Họ và tên người hướng dẫn:
1. TS. HOÀNG VĂN CHƯƠNG
2. PGS.TS. CAO THỊ BÍCH HẠNH
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án
:

Phương pháp giảm đau đường ngoài màng cứng là phương pháp mang lại hiệu quả giảm đau rất tốt cho phẫu thuật khớp háng, nhất là khi sử dụng các thuốc tê thế hệ mới levobupivacain (ít ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh trung ương).
Tuy nhiên với cùng một liều lượng thuốc nhưng ở nồng độ khác nhau thường mang lại hiệu quả giảm đau và tác dụng không mong muốn khác nhau. Chính vì vậy đề tài mang tính thời sự, khoa học và thực tiễn.
Kết quả luận án cho thấy với cùng một liều lượng levobupivacain kết hợp fentanyl nhưng thể tích khác nhau trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng đường ngoài màng cứng thì nhóm sử dụng nồng độ 0,125% mang lại hiệu quả giảm đau tốt hơn so với các nhóm có nồng độ thấp hơn, các tác dụng không mong muốn cũng tương tự như nhóm 0,0625% và 0,05%.
Ở những nồng độ thấp 0,05%, hiệu quả giảm đau không được như mong muốn, có nhiều tác dụng không mong muốn hơn so với nhóm 0,125% và 0,0625%.


A LEAFLET ON THE CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
Title of the dissertation: “An investigation of the effects of the volumes and concentrations of levobupivacain – fentanyl mixture through epidural space in hip-joint post-operative analgesia”
Speciality: Anesthesia & Intensive care
Code: 62.72.01.22
Ph.D Candidate’s name: PHAM XUAN HUNG
Supervisors’ names:
1. Ph.D. HOANG VAN CHUONG
2. ASSOC. PROF. Ph.D CAO THI BICH HANH
Training institute: Scientific Research Institute of Clinical Pharmacy and Medicine 108
Summary of the new contributions of the dissertation:
The method of epidural analgesia yields a very good analgesic efficacy for hip-joint operations, especially when new-generation levobupivacain anesthetics are used (few influences on the cardiovascular and central nervous systems).

However, the same anesthetic dose with different concentrations often produces different analgesic efficacy and various undesirable effects. Therefore, the dissertation has urgent, scientific and practical implications.

The findings of the dissertation show that if the same dose of levobupivacain –fentanyl combination is used with different volumes for epidural hip-joint post operative analgesia, the group of concentration 0,125% has better analgesic efficacy than those of lower concentrations, and unwanted effects are similar to those of group 0,0625% and 0,05%.

At a low concentration 0,05%, the analgesic efficacy is not satisfactory and there are more undesirable effects than the groups of concentrations 0,125% and 0,0625%.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" 09.02.2018 “Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển” 05.01.2018 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp qua da” 05.01.2018 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực’’ 18.12.2017 “Nghiên cứu ảnh hưởng của dobutamin và epinephrin lên một số chỉ số huyết động ở bệnh nhân giảm lưu lượng tim do suy tim sau phẫu thuật van tim” 08.12.2017 "Nghiên cứu hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay liên tục đường nách bằng hỗn hợp levobupivacain - sufentanil trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ vùng chi trên" 29.11.2017 “Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất” 29.11.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính của phương pháp gây xơ bằng thuốc và Laser nội tĩnh mạch” 29.11.2017 “Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu” 03.11.2017 "Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne" 20.10.2017