Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Phạm Xuân Hùng về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thể tích hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng.

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Mã số: 9720102

Thời gian: 8h30 – Ngày 28/3/2018

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.