Văn bản pháp quy - Tư liệu


Nội dung chi tiết của Thông tư tải tại đây!


Các bài đã đăng
Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 01.02.2018 Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý 01.02.2018 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, và người làm công tác cơ yếu 01.02.2018 Tổng quan về phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong phẫu thuật (an toàn phẫu thuật) 24.01.2017 Tính cấp thiết triển khai hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189 tại các cơ sở khám chữa bệnh 07.12.2016 Danh sách bệnh viện chuyển tuyến trung ương 24.08.2016 Giá dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 37 24.03.2016 Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện TƯQĐ 108 năm 2015 21.03.2016 Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế năm 2014 14.01.2016 Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 14.01.2016