Kỹ thuật chuyên sâu

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở nước ta cũng như trên thế giới. Cho đến thời điểm hiện nay điều trị hạ nhãn áp vẫn là biện pháp được tin cậy nhất trong điều trị glôcôm. Các biện pháp điều trị hạ nhãn áp bao gồm dùng thuốc, laser hoặc phẫu thuật. Lựa chọn phương pháp điều trị nào phải dựa trên hình thái bệnh, giai đoạn bệnh và đáp ứng của từng trường hợp cụ thể.

Ở Việt nam hiện nay phẫu thuật cắt bè giác - củng mạc vẫn là phương được lựa chọn hàng đầu trong phẫu thuật hạ nhãn áp. Phương pháp này cho kết quả rất tốt, tuy nhiên lại dễ thất bại trong một số hình thái glôcôm phức tạp như chấn thương, viêm màng bồ đào, tân mạch…Trong những trường hợp như vậy phương pháp đặt van dẫn lưu tiền phòng để dẫn lưu thủy dịch đem lại kết quả khả quan.

Chỉ định: Glôcôm phức tạp như chấn thương, viêm màng bồ đào, glôcôm góc đóng khó điều trị.

Liên hệ: Khoa Mắt
Điện thoại: 04. 62784128