Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: “Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất
Chuyên ngành: Thần kinh
Mã số: 62 72 01 47
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hải Hà
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. GS.TS. Nguyễn Văn Thông
2. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Qua kết quả nghiên cứu tác giả đã có những đóng góp sau:
- Nêu được đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính não của bệnh chảy máu đồi thị có máu vào não thất.
- Xác định được một số yếu tố tiên lượng tử vong và phục hồi chức năng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất, từ đó sẽ giúp các nhà lâm sàng định hướng can thiệp điều trị.THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study of clinical and computed tomography characteristics and prognostic factors of thalamic hemorrhage with intraventricular extension
Speciality: Neurology
Code: 62 72 01 47
Full name: Dinh Thi Hai Ha
Full name of supervisor:
1. Prof. Nguyen Van Thong, M.D.,PhD
2. Ass. Prof. Nguyen Hoang Ngoc, M.D., PhD
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scientific contribution of the thesis:
The author have some new main scientific contribution based on study results as following.
- Describe the clinical features, computerized tomography in patients with thalamic hemorrhage with intraventricular extension.
- Identification of prognostic factor of mortality and functional rehabilitation in patients with thalamic hemorrhage with intraventricular extension. This will help clinicians to orient treatment interventions.


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính của phương pháp gây xơ bằng thuốc và Laser nội tĩnh mạch” 29.11.2017 “Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu” 03.11.2017 "Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne" 20.10.2017 “Nghiên cứu giá trị của siêu âm cản âm trong chẩn đoán bệnh ung thư biểu mô tế bào gan”. 12.10.2017 "Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm" 09.10.2017 "Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02" 25.09.2017 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017