Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Mã số: 62.72.06.01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Văn Giang
Người hướng dẫn luận án: PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Đề tài là nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng, hồi cứu kết hợp tiến cứu. Thực hiện phẫu thuật trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào trùng lặp với nghiên cứu này.
Nghiên cứu cho thấy trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu cho kết quả tốt nhất về mặt phục hồi cấu trúc giải phẫu, chức năng, tính thẩm mỹ cũng như tâm lý của bệnh nhân không bị ảnh hưởng
Luận án đã mô tả được các đặc điểm lâm sàng, phân loại tổn thương đứt rời bộ phận vùng đầu mặt.
Thấy được kết quả của phẫu thuật trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu và các yếu tố liên quan đến kết quả trồng lại.
Luận án đã đưa ra được quy trình kỹ thuật trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Research of replantation of amputated facial parts by microsurgery
Speciality:Odonto - Stomatology
Code: 62.72.06.01
Full name of graduate student: Dao Van Giang
Full name of supervisor: Prof. Nguyen Tai Son
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
This is a quasi experimental study which is retrospective in combination with prospective design. Intervention described was using microsurgery to replant amputated facial parts. Until now, there is no systematic study about this technique.
The thesis show that replantation of the amputated facial parts gives the best results in terms of anatomical, functional, aesthetic and psychological of patients not affected.
Describe the clinical characteristics, classification of amputation of the facial parts.
The results of surgical replantation of the amputated facial parts by microsurgery and factors related to surgery.
Introduce the technical process of replantation of amputated facial parts by micro-surgery.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne" 20.10.2017 “Nghiên cứu giá trị của siêu âm cản âm trong chẩn đoán bệnh ung thư biểu mô tế bào gan”. 12.10.2017 "Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm" 09.10.2017 "Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02" 25.09.2017 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017