Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Đào Văn Giang về đề tài: Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu.

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Thời gian: 14h00 – Ngày 13/11/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.