Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số: 62.72.06.01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Hương Lan
Họ và tên Người hướng dẫn: GS.TS. Trịnh Đình Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Nghiên cứu trên thực nghiệm
- Mô tả được đặc điểm giải phẫu RHN1HT gồm 61 răng (số lượng chân R, số lượng OT, hình thái OT, chiều dài OT).
- Đưa ra được bằng chứng rõ ràng về hiệu quả sửa soạn OT của 2 loại trâm xoay WO và PTU.
- Xác định được số lượng lát cắt có khoảng trống, vị trí khoảng trống trên các lát cắt, diện tích khoảng trống và diện tích vật liệu hàn OT trên các lát cắt dưới kính hiển vi điện tử quét.
2. Nghiên cứu trên lâm sàng
- Mô tả được đặc điểm lâm sàng ở 79 bệnh nhân với 81 RHNT1HT được chẩn đoán tủy viêm tủy không hồi phục và điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ 11/2012 đến tháng 11/2016.
- Nghiên cứu cũng đưa ra tỷ lệ kết quả điều trị thành công ở hai nhóm sửa soạn OT bằng WO và PTU đều rất cao (trên 95%).
- Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về hiệu quả sửa soạn OT của trâm xoay WO và khả năng hàn kín OT bằng Thermafil trên thực nghiệm và lâm sàng, làm cơ sở cho các nghiên cứu sau này. Có ý nghĩa thực tiễn, khoa học và đóng góp cho sự phát triển của ngành Răng Hàm Mặt.

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Research on endodontic treatment of upper first premolars with Ni-Ti WaveOne system”.
Speciality: Dentistry
Code: 62720601
Full name: Ngo Thi Huong Lan
Full name of supervisor: Prof. Dr. Trinh Dinh Hai
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
1. PRACTICAL RESEARCH
- Describe anatomical morphology of first upper premolar (RHN1HT), including 61 teeth (number of roots, number of root canals, shape of canals, working lengths of canals).
- Provide clear evidence for the effectiveness of canal-shaping by 2 rotary file types: WO and Protaper(PTU).
- Determine the number of slices with free space, location of free spaces in slices, area of free space and area of filling material on the slices (in electromicroscopy).
2. CLINICAL RESEARCH
- Describe clinical features of 79 patients with 81 upper first premolars diagnosed with irreversible pulpitis and treated in NHOS from 11/2012 to 11/2016.
- The research present high successful-treatment ratio in two groups: canal preparation using WO and PTU (both over 95%).
- This is the first research about the virtue of canal-shaping by rotary file WO and complete filling of the canal with Thermafil in practice and clinic, which serves as base for further work. It also provides practical and scientific importance, contributes to the advance of Dentistry.


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu giá trị của siêu âm cản âm trong chẩn đoán bệnh ung thư biểu mô tế bào gan”. 12.10.2017 "Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm" 09.10.2017 "Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02" 25.09.2017 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017 "Nghiên cứu hiệu quả về huyết động và cân bằng nội môi của phương pháp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn" 06.06.2017