Tư liệu - Giáo trình

Khoảng 80% bệnh nhân nhược cơ có liên quan đến biến đổi bất thường của tuyến ức như u hoặc tăng sản. Xác định biến đổi này có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhược cơ. Cho tới nay đã có nhiều phương pháp thăm dò hình ảnh tuyến ức, tuy nhiên mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng và được áp dụng trong những điều kiện nhất định.
Mặc dù đã có nhiều phương pháp thăm dò hiện đại như chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ hạt nhân, song chụp X-quang lồng ngực chuẩn vẫn giữ vai trò không thể thiếu trong thực hành lâm sàng.
Nghiên cứu đối chiếu phim chụp X-quang lồng ngực chuẩn với kết quả giải phẫu bệnh tuyên ức ở bênh nhân nhược cơ được điều trị phẫu thuật
Kết quả nghiên cứu ở 298 bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức cho thấy
+ Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim X-quang lồng ngực chuẩn: bóng trung thất giãn rộng, bóng mờ sau xương ức, có hình vôi hoá .
+ Giá trị của chụp X quang lồng ngực chuẩn trong chẩn đoán u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ:
- Độ nhậy: 28,7%, độ đặc hiệu: 99,1%, giá trị dự báo dương tính 91,3%, giá trị dự báo âm tính: 64.3%.
- Có mối liên quan khá chặt chẽ giữa khả năng phát hiện u tuyến ức trên phim chụp X-quang lồng ngực chuẩn với giai đoạn u tuyến ức theo phân loại của Masaoka.
- Nếu dựa vào chụp X quang lồng ngực chuẩn để phát hiện u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ sẽ bỏ sót nhiều và khi phát hiện được thì phần lớn u tuyến ức đã ở giai đoạn muộn.
Hình ảnh X quang u tuyến ức trên phim chụp X-quang lồng ngực chuẩn

                    Bóng trung thất giãn rộng                                      Bóng mờ sau xương ức