Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Đề tài: “Nghiên cứu giá trị của siêu âm cản âm trong chẩn đoán bệnh ung thư biểu mô tế bào gan”.
Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
Mã số: 62.72.01.66
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Hoàng
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Riệp
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
- Đây là luận án nghiên cứu áp dụng phương pháp mới trong siêu âm chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan, hiện nay phương pháp này đã được ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây là công trình nghiên cứu đầu tiên công bố về giá trị của phương pháp siêu âm cản âm trong chẩn đoán u gan.
- Nghiên cứu mô tả được những đặc điểm của khối ung thư biểu mô tế bào gan trên hình ảnh siêu âm cản âm, mối liên quan của các đặc điểm này với kích thước và mức độ biệt hóa tế bào của khối ung thư biểu mô tế bào gan.
- Nghiên cứu đưa ra được giá trị của phương pháp siêu âm cản âm trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan với độ nhạy và độ đặc hiệu cao (độ nhạy là 85,9%, độ đặc hiệu là 89,2%), có thể áp dụng siêu âm cản âm vào trong thực hành lâm sàng.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Subject: “Study on the diagnotic value of Contrast Enhanced Ultrasound in the diagnosis of hepatocellular carcinoma”.
Specialized: Diagnostic Imaging.
Code: 62.72.01.66
Author: Nguyen Huy Hoang.
The supervisors: Associate Professor Ph.D Tran Van Riep
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
- Researching the new ultrasound method applying in the diagnosis of hepatocellular carcinoma, that has been applied in many countries in the world. However, in Vietnam, this is the first study to announce the value of ultrasonography in the diagnosis of liver tumors.
- The study described the characteristics of hepatocellular carcinoma on Contrast Enhanced Ultrasound and the relationship of these characteristics to the size and degrees of differentiated hepatocellular carcinoma.
- The study showed the value of Contrast Enhanced Ultrasound in the diagnosis of hepatocellular carcinoma with high sensitivity (85.9%) and specificity (89.2%), which can be applied in clinical practice.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm" 09.10.2017 "Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02" 25.09.2017 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017 "Nghiên cứu hiệu quả về huyết động và cân bằng nội môi của phương pháp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn" 06.06.2017 "Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan" 31.05.2017