Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02.
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Mã số: 62720601
Nghiên cứu sinh: Trương Uyên Cường
Người hướng dẫn khoa học:
1. TS. Lê Hưng
2. TS. Nguyễn Khang
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Đề tài là nghiên cứu ứng dụng lâm sàng không đối chứng, sử dụng xương đồng loại đông khô khử khoáng (XĐLĐKKK) VB KC – 09.02 trong cấy implant nha khoa trên bệnh nhân thiếu xương. Ở Việt nam, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về cấy implant kết hợp ghép XĐLĐKKK VB KC – 09.02.
Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng XĐLĐKKK VB KC – 09.02 cho kết quả tốt trên lâm sàng. Việc thay thế XĐLĐKKK VB KC – 09.02 đã giúp giảm đáng kể chi phí điều trị so với sử dụng xương ngoại nhập. Ngoài ra, do chủ động về nguồn lấy cũng như xử lý và bảo quản, nên có thể chế tạo xương ghép với hình dáng đa dạng, bao gồm cả xương vỏ và xương xốp giúp thuận lợi cho quá trình phẫu thuật
Luận án đưa ra quy trình cấy implant ghép XĐLĐKKK VB KC – 09.02 trong các trường hợp thiếu xương (Cấy implant tức thì; Cấy implant + ghép xương mặt bên; Nâng xoang kín + cấy implant và ghép xương trong 1 thì phẫu thuật, Nâng xoang hở + cấy implant và ghép xương trong 1 và 2 thì phẫu thuật)
Một số cải tiến kỹ thuật: sử dụng máy ISQ để đánh giá mức độ tích hợp xương trước thời điểm phục hình. Đánh giá kết quả cấy implant, tình trạng trước và sau ghép xương bằng máy XQuang KTS – Carestream 7600 (Mỹ), tấm phim phospho và bộ giá đỡ trong miệng cho độ chính xác cao, an toàn, giảm chi phí và thời gian cho bác sỹ và bệnh nhân.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study on dental implant combined with demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02.
Speciality: Odonto - Stomatology
Code: 62.72.06.01
Full name: Trương Uyen Cuong
Full name of supervisor:
1. Ph.D. Hung Le
2. Ph.D. Khang Nguyen
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
The subject is a study on uncontrolled clinical trial of dental implants combined with demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02 amongst patients with osteopenia. In Vietnam, research on dental implant associated with demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02 have been barely conducted at the present time.
The study portrays that the use of demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02 produced good clinical results. The replacement of demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02 has more significantly reduced the cost of treatment than the use of imported bones. In addition, the self-control of collection source, handling and preservation makes it possible to produce bone grafts in a wide variety of shapes, including cortical bone (or compact bone) and cancellous bone (or spongy bone), which facilitates a surgical procedure.
The thesis has a discussion on the dental implant procedure combined with demineralized freeze dried bone allograft VB KC - 09.02 in cases of bone loss (Immediate dental implant; Dental implant combined with sided bone graft; Closed sinus lift combined with dental implant and bone graft performed in one surgery; Open sinus lift combined with dental implant and bone graft performed in one and two operations).
Several technical enhancements can be portrayed through the use of Implant Stability Quotient (ISQ) to evaluate the level of osseointegration before prosthesis. The evaluation of dental implant results and pre-and post-operative conditions, which is conducted with Digital X-ray Generator – Carestream 7600 (US) attached with phosphorus films and oral brackets, demonstrates high accuracy, safety, cost savings and time reduction for both doctors and patients.


Các bài đã đăng
"Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017 "Nghiên cứu hiệu quả về huyết động và cân bằng nội môi của phương pháp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn" 06.06.2017 "Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan" 31.05.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt” 19.05.2017 "Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên." 04.04.2017