Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Trương Uyên Cường về đề tài: Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02.

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Thời gian: 8h30 – Ngày 11/10/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 - Trần Hư­ng Đạo - Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.