Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Diệu về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

Mã số: 62720125

Thời gian: 8h00 – Ngày 23/9/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 - Trần Hư­ng Đạo - Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.