Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày.
Chuyên ngành: Nội tiêu hóa
Mã số: 62720143
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đình Trí
Họ và tên người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Vũ Văn Khiên
2. PGS.TS. Phan Quốc Hoàn
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài:
UTDD khá phổ biến và gây tử vong cao ở nước ta và trên thế giới. Có 3 yếu tố chính gây UTDD: yếu tố nhiễm khuẩn H. pylori, yếu tố vật chủ, và yếu tố môi trường. H. pylori là nguyên nhân chính gây bệnh do 2 yếu tố độc lực quan trọng của nó là CagAVacA. Trong đó, vi khuẩn H. pylori đã được WHO xếp vào nhóm I các tác nhân gây ung thư dạ dày nhưng không phải tất cả các trường hợp nhiễm H. pylori đều dẫn đến ung thư dạ dày mà phụ thuộc vào đặc điểm chủng vi khuẩn H. pylori và các yếu tố khác. NC các đặc điểm đó giúp đánh giá nguy cơ và tiên lượng, từ đó có định hướng xử lý đúng. Do đó đề tài mang tính thời sự, ý nghĩa và thực tiễn. Đóng góp của đề tài là cung cấp thêm số liệu tham khảo về tỷ lệ nhiễm HP, các týp cagA, vacA và hình thái mô bệnh học trong UTDD; mối liên quan giữa tính đa hình của các IL-1β, IL-1RN, IL-8 và TNF-α với H. pylori trong ung thư dạ dày.

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study of endoscopic, histopathological characteristics, cagA vacA genotypes of Helicobacter pylori and polymorphisms of IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α in gastric cancer patients
Speciality: Gastroenterology
Code: 62.72.01.43
Full name: Tran Dinh Tri
Full name of supervisor:
1. Vice – Pro. Vu Van Khien
2. Vice – Pro. Phan Quoc Hoan
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new main scinetific contribution of the thesis:
Gastric cancer (GC) is the most common cancer and the third leading cause of cancer-related death in Viet Nam and the world. This disease is the result of long, multistep and multifactorial process, that include H. pylori virulence factor, host genetic factors and environmental factors. H. pylori virulence factor is the major etiological factor of gastric carcinoma. Taken together, H. pylori was classified into group I carcinogen by WHO but not all H. pylori infected patients will develop GC, it depended on the characteristics of H. pylori strains and other factors. Studies about these characteristics supported to evaluate risk and prognosis, from which gave orientation for suitable treatment. Therefore, this thesis is topical, meaningful, and practical. The contribution of this thesis is to provide more reference data about the prevalence of H. pylori infection, cagA and vacA genotypes, histological types in GC; the relationship between the polymorphism of IL-1β, IL-1RN, IL-8 and TNF-α with H. pylori in GC.


Các bài đã đăng
ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" 27.07.2017 “Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017 "Nghiên cứu hiệu quả về huyết động và cân bằng nội môi của phương pháp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn" 06.06.2017 "Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan" 31.05.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt” 19.05.2017 "Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên." 04.04.2017 "Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức" 07.03.2017 "Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước" 21.02.2017