Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 thông báo 41 ông/bà (có tên trong danh sách kèm theo tải tại đây) đã trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017.

Đề nghị nghiên cứu sinh tập trung về cơ sở đào tạo để làm thủ tục nhập học theo các yêu cầu sau:
- Thời gian tập trung: 14h30 ngày 01/9/2017 tại Hội trường 5 (Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ) – Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, số 1 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Nghiên cứu sinh dân sự nộp quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu sinh quân đội chuyển hồ sơ cán bộ, sinh hoạt Đảng, cung cấp tài chính về cơ sở đào tạo.

- Nghiên cứu sinh dân sự nộp học phí theo năm, mức nộp năm học 2017 – 2018 là 2.675.000đ/tháng/NCS × 10 tháng/năm = 26.750.000đ.

- Trong thời gian học tập tại cơ sở đào tạo, lương và các khoản phụ cấp theo lương, các chế độ phúc lợi xã hội của nghiên cứu sinh do cơ quan cử đi học trả.

- Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ hoàn thành chương trình - kế hoạch học tập, chấp hành đầy đủ nội qui, qui định của cơ sở đào tạo, quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những qui định của cơ quan cử đi học.

Lưu ý:
- Đề nghị các nghiên cứu sinh chấp hành đúng thời gian quy định.
- Trang phục buổi tập trung: bộ đội mặc quân phục hè thường dừng, dân sự mặc lịch sự.
- Nếu quá 01 tháng kể từ ngày nhập học, nghiên cứu sinh không có quyết định cử đi học hoặc không nộp đủ học phí thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.