Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức về đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain - Barré bằng phương pháp thay huyết tương.

Chuyên ngành: Thần kinh

Mã số: 62720147

Thời gian: 14h00 – Ngày 06/9/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 - Trần Hư­ng Đạo - Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.