Kỹ thuật chuyên sâu

Gần đây phương pháp can thiệp nội mạch nút túi phồng bằng coils (coiling) đã được phát triển nhanh chóng. Can thiệp điều trị triệt để túi PĐMN càng sớm càng tốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân và hạn chế mức độ tàn phế.

Tại Việt Nam số lượng các bệnh viện có khả năng chẩn đoán, điều trị can thiệp bệnh mạch máu thần kinh đang tăng dần, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân mạch máu não nói chung và PĐMN nói riêng, nhất là các trường hợp đã vỡ. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh từ nhiều năm nay, đã thu được những kết quả khả quan.

  

Phồng động mạch cảnh trong được nút kín hoàn toàn 
(bên trái: Trước nút coils và bên phải: Sau nút coils 06 tháng)

Liên hệ: Trung tâm Đột quỵ não (A21)
Số điện thoại: 04. 62784156