Kỹ thuật chuyên sâu

Có nhiều loại hóa chất khử khuẩn được sử dụng trong bệnh viện, người sử dụng hóa chất phải được cung cấp đầy đủ thông tin về những hóa chất đang sử dụng, các hóa chất phải đảm bảo đạt hiệu quả cao trong các khâu xử lý môi trường, không khí phòng, các thiết bị y tế và chất thải. Dưới đây là một số hóa chất được sử dụng trong Bệnh viện TƯQĐ 108 hiện nay: