TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 07/11/2018 tại Hội trường lớn tòa nhà trung tâm – Bệnh viện TWQĐ 108. Tham dự hội nghị có hơn 1.300 đảng viên trong toàn Bệnh viện.
Ngày 25/08/2018, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 915 về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 915 xác định những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp rất cơ bản, có ý nghĩa thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội trong tình hình mới, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù quân sự, quốc phòng. Chính vì vậy, Nghị quyết cần được tổ chức học tập quán triển, triển khai một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. 
Thực hiện Văn bản số: 3887/TH-TTCĐ ngày 04/10/2018 của Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 915 của Quân ủy Trung ương. 

Đại tá TS Nguyễn Như Trúc – Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn quán triệt về Nghị quyết 915 của Quân ủy Trung ương
Tham dự Hội nghị có Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì hội nghị, Đại tá TS Nguyễn Như Trúc – Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn trực tiếp quán triệt nghị quyết cùng hơn 1.300 cán bộ, đảng viên của Bệnh viện. 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá TS. Nguyễn Như Trúc đã đề cập đến 3 vấn đề chính: Một là sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Hai là kết quả lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính Quân đội thời gian qua. Ba là phương hướng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

Hơn 1.300 cán bộ, đảng viên Bệnh viện TWQĐ 108 tham dự Hội nghị
Sau khi tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 915 của Quân ủy Trung ương, toàn bộ cán bộ, đảng viên tham dự đều nhất trí cao với quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 915 và quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, trong điều kiện Bệnh viện được Bộ Quốc phòng giao thực hiện tự chủ về tài chính từ năm 2018. 
Mai Hằng, Minh Thủy – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108