Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhồi máu não ở người cao tuổi có bệnh đái tháo đường
Chuyên ngành: Thần kinh
Mã số: 62 72 01 47
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Anh
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS.TS. Lê Quang Cường
2. GS.TS. Hoàng Văn Thuận
Cơ sở đào tạo: Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
+ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng thần kinh, hội chứng chuyển hóa và hình ảnh cộng hưởng từ của nhồi máu não ở người cao tuổi có đái tháo đường.
+ Nhận xét mối liên quan của đái tháo đường với nhồi máu não ở người cao tuổi;
+ Kết quả mô hình hồi quy logistic đa biến đã hiệu chỉnh với các yếu tố về tiền sử đái tháo đường, tiền sử đột quỵ, bênh nhiễm khuẩn, nhóm tuổi, phương thức điều trị, tiền sử xơ vữa động mạch và NIHSS, kết quả cho thấy tiền sử đái tháo đường, nhóm tuổi và NIHSS là có mối liên quan đến kết cục điều trị theo Rankin. Theo đó, những người có tiền sử đái tháo đường từ 5 năm trở lên có nguy cơ bị kết cục xấu cao gấp 5,51 lần so với những người có tiền sử đái tháo đường dưới 5 năm, và mối liên quan là có ý nghĩa thống kê (OR=5,51, 95%CI: 1,58-19,18, p<0,01); Nhóm từ 75 tuổi trở lên có nguy cơ bị kết cục xấu cao gấp 3,24 lần so với nhóm 60-74 tuổi, và mối liên quan là có ý nghĩa thống kê (OR=3,24, 95%CI: 1,27-8,22, p<0,05); Nhóm có NIHSS từ 5 trở lên có nguy cơ bị kết cục xấu cao gấp 3,00 lần so với nhóm NIHSS dưới 5, và mối liên quan là có ý nghĩa thống kê (OR=3,00, 95%CI: 1,26-7,12)


NEW MAIN CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on clinical and paraclinical of ischemic stroke in the elderly patient with diabetes
Speciality: Neurology
Code: 62720147
Postgraduate: Nguyen The Anh
Scientific Supervisors:
1. Prof. PhD. Le Quang Cuong
2. Prof. PhD. Hoang Van Thuan
Institutional Training: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences
Summary of new main contribution of the thesis
+ Research on neurological characteristics, metabolic syndromes and magnetic resonance imaging of ischemic stroke in the elderly with diabetes.
+ Consider the association between diabetes and cerebral infarction in the elderly.
+ In Multivariate Logistic Regression model have been adjusted for factors such as the history of diabetes mellitus, history of stroke, infectious disease, age group, treatment regimen, history of atherosclerosis and NIHSS, only a few variables remained the statistical significant associations including history of diabetes, age group, and NIHSS was related to treatment outcome according to Rankin. Accordingly, those with a history of diabetes for 5 years or more were 5.51 times more likely to have worse outcomes than those who had a history of diabetes for less than 5 years, and their association was statistically significant (OR = 5.51, 95% CI: 1.58-19.18, p <0.01); Those aged 75 and older were 3.24 times more likely to have worse outcomes than those in the 60-74 age group, and the association was statistically significant (OR = 3.24, 95% CI: 1, 27-8.22, p <0.05); Groups with NIHSS 5 and above had a 3.00-fold risk of adverse outcomes compared with the NIHSS group under 5, and the association was statistically significant (OR = 3.00, 95% CI: 1, 26-7,12).


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu hiệu quả liều nạp clopidogrel 600mg trên độ ngưng tập tiểu cầu và kết quả can thiệp động mạch vành qua da trong cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên” 08.11.2018 “Nghiên cứu các kiểu gen của vi rút viêm gan C ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan” 25.10.2018 “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật thông khí áp lực dương liên tục Boussignac (CPAP-B) trong xử trí trước bệnh viện khó thở cấp cứu” 17.10.2018 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương 07.10.2018 Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc 07.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da 07.10.2018 Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne 07.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt 07.10.2018 Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron 05.10.2018 Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực 05.10.2018