Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hiệu quả liều nạp clopidogrel 600mg trên độ ngưng tập tiểu cầu và kết quả can thiệp động mạch vành qua da trong cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
Chuyên ngành: Gây mê hồi Sức
Mã số: 62720122
Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Miền
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
2. PGS.TS. Bế Hồng Thu
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên là một tình trạng bệnh lý thường gặp và tần suất ngày càng tăng. Tiên lượng bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều vào điều trị sớm và đúng. Trong các biện pháp điều trị nhồi máu cơ tim cấp, việc chỉ định sớm các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu và can thiệp động mạch vành kịp thời để tái tưới máu có vai trò rất quan trọng.
Liều nạp clopidogrel liều 600mg đã được chứng minh ở nhiều nghiên cứu là có lợi hơn liều nạp 300mg clopidogrel là gây ức chế TC mạnh hơn và nhanh hơn. Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi dùng liều nạp clopidogrel liều 600mg, TC gần như bị ức chế hoàn toàn, giúp làm giảm nguy cơ tắc stent do huyết khối và tác dụng phụ không khác gì so với khi dùng liều nạp 300mg, có nhiều khuyến cáo kể từ năm 2007 về việc dùng liều nạp clopidogrel 600mg trước hay ngay tại thời điểm can thiệp ĐMV nhưng ở Việt Nam rất ít bác sĩ sử dụng liều nạp này do lo ngại tác dụng phụ gây chảy máu của thuốc.
Clopidogrel đã được sử dụng rộng rãi từ nhiều năm nay trong giai đoạn cấp cũng như điều trị duy trì để dự phòng tái phát. Liều lượng và cách dùng thuốc cũng càng ngày được làm rõ. Việc dùng liều nạp sớm clopidogrel đã tỏ ra có hiệu quả, và liều nạp 600mg cũng đã được chứng minh ưu việt hơn so với liều 300mg. Mặc dù đã có khuyến cáo dùng liều nạp clopidogrel 600mg trước can thiệp động mạch vành qua da trong bệnh nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên từ năm 2007, tuy nhiên, trên thực tế tại nước ta, chưa có nghiên cứu hệ thống về liều nạp clopidogrel liều 600mg (thay cho liều nạp 300mg hiện dùng) trước can thiệp tái thông động mạch vành qua da trong xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim. Do vậy, đề tài này có cơ sở khoa học, có tính mới và tính cần thiết.
Nghiên cứu trên 96 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên, sử dụng liều nạp clopidogrel 300mg và 600mg trước can thiệp động mạch vành qua da. Thiết kế nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc theo thời gian, có so sánh. Kết quả thu được 96 bệnh nhân NMCT cấp có ST chênh lên chia làm 2 nhóm, một nhóm dùng liều nạp Plavix 600mg và một nhóm dùng liều nạp Plavix 300mg, số lượng bệnh nhân đủ lớn để kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. Tác giả đã đáp ứng được hai mục tiêu nghiên cứu. Đặc biệt là một số kết quả thu được ở nhóm dùng liều nạp Plavix liều 600mg tỏ ra ưu việt hơn liều nạp Plavix 300mg cả trên lâm sàng và cận lâm sàng. Nghiên cứu thu được kết quả:
- Can thiệp động mạch vành qua da ở nhóm bệnh nhân dùng liều nạp 600mg clopidogrel có hiệu quả điều trị cao thể hiện sau can thiệp thay đổi có ý nghĩa thống kê trên các chỉ số: Giảm tỷ lệ bệnh nhân đau ngực, giảm chênh lên của đoạn ST, cải thiện về mức độ dòng chảy động mạch vành (TIMI), mức tưới máu cơ tim (TMP).
- So với liều nạp clopidogrel 300mg, dùng liều nạp clopidogrel liều nạp 600mg trước can thiệp động mạch vành qua da thấy độ ngưng tập tiểu cầu thấp hơn (33 ± 14,5% so với 40,09 ± 18,95%), tỷ lệ đáp ứng với thuốc tốt hơn (45,98 ± 22,69% so với 34,95 ± 18,95%); triệu chứng đau ngực, phân độ NYHA, Killip, độ chênh đoạn ST, dòng chảy động mạch vành (TIMI), mức độ tưới máu cơ tim (TMP) sau can thiệp động mạch vành qua da được cải thiện tốt hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Sử dụng 2 loại liều nạp an toàn, không có tác dụng phụ. Nghiên cứu góp phần chứng minh liều nạp 600mg clopidogrel dùng trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên có hiệu quả hơn liều 300mg và không có khác biệt giữa 2 cách dùng về tác dụng không mong muốn.
- Đây là đề tài nghiên cứu mới không trùng lặp với các nghiên cứu trước đây.
- Tên đề tài phù hợp với nội dung và mục tiêu nghiên cứu, đúng chuyên ngành.
- Các kết quả đưa ra giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu.

PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Dissertation title: 'Study efficacy of 600mg loading dose of clopidogrel on platelet aggregation and outcomes of percutaneous coronary intervention in acute ST segment elevation myocardial infarction'
Major: Anesthesia - Resuscitation
Code: 62.72.33.01
Researcher: Bui Thi Mien
Facilitator:
1. Prof. Nguyen Quang Tuan
2. Assoc. Prof. Dr. Be Hong Thu
Training institution: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences
Summary on new contributions:
Acute ST segment elevation myocardial infarction is a common medical condition with increasing frequency. Patient prognos greatly depends on early and correct treatment. Among treatments of acute myocardial infarction, the early indication of anti-platelet aggregation agents and timely coronary intervention for re-perfusion plays a very important role.
Clopidogrel has been used extensively for many years in the acute phase as well as maintenance therapy for prevention of recurrence. Its dose and use are further clarified. Early administration of clopidogrel has been shown to be effective, and a 600 mg dose has been proven to be superior to the 300 mg dose. Although it has been recommended that a 600-mg loading dose of clopidogrel be administered prior to percutaneous coronary intervention in ST segment elevation myocardial infarction since 2007, in practice, there is no systematic study on 600mg loading dose of clopidogrel (instead of the current 300mg dose) before percutaneous coronary intervention in ST segment elevation myocardial infarction. Thus, this subject has a scientific basis and is new and necessary.
A study of 96 patients with ST segment elevation myocardial infarction used 300mg and 600mg loading doses of clopidogrel before percutaneous coronary intervention . Design of the prospective study, time follow-up with comparisons. Results: 96 patients with ST segment elevation myocardial infarction were divided into two groups, one receiving 600mg loading dose of clopidogrel and the other receiving 300mg loading dose of clopidogrel. The patient population was large enough for reliable results. The author satisfied two research objectives. In particular, the results obtained from the 600-mg loading dose of clopidogrel group were superior to 300 mg loading dose of clopidogrel both clinically and subclinically. Research results:
- Percutaneous coronary intervention in patients receiving 600mg loading dose of clopidogrel with high therapeutic efficacy after intervention was statistically significant with indications: better chest pain incidence, NYHA, Killip, ST segment elevation, coronary flow (TIMI), myocardial perfusion (TMP) after percutaneous coronary intervention were statistically significant (p <0.05).
- Compared to 300mg loading dose of clopidogrel, 600mg loading dose of clopidogrel before percutaneous coronary intervention resulted in lower platelet aggregation (33 ± 14.5% versus 40.09 ± 18.95%), better response rates (45.98 ± 22.69% vs. 34.95 ± 18.95%). Two doses are safe with no side effects. The study demonstrated that 600mg loading dose of clopidogrel applied to patients with ST segment elevation myocardial infarction was more effective than 300 mg loading dose of clopidogrel and there was no difference between the two treatments for undesirable effects.
- This topic is new without coincidence with previous studies.
- Title of the topic corresponds to content and objectives of the research, being in line with major.
- The results address the research objectives.Các bài đã đăng
“Nghiên cứu các kiểu gen của vi rút viêm gan C ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan” 25.10.2018 “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật thông khí áp lực dương liên tục Boussignac (CPAP-B) trong xử trí trước bệnh viện khó thở cấp cứu” 17.10.2018 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương 07.10.2018 Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc 07.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da 07.10.2018 Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne 07.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt 07.10.2018 Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron 05.10.2018 Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực 05.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 04.10.2018