Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan.
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Mã số: 62720601
Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Anh Dũng
Họ và tên người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Đỗ Quang Trung
2. PGS.TS. Phạm Như Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Có nhiều phương pháp phục hình răng mất, trong đó kỹ thuật cấy ghép răng đã được nhiều bệnh nhân và thầy thuốc lựa chọn. Tình trạng tiêu xương quanh implant sau khi lắp phục hình là tiêu chí quan trong nhất đánh giá sự thành công hay thất bại của implant. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến trạng tiêu xương quanh implant nên rất khó khăn để tìm ra đâu là những nguyên nhân chủ yếu. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Vì vậy, một nghiên cứu có hệ thống về mức độ trạng tiêu xương quanh implant sau khi lắp phục hình và các yếu tố nguy cơ trong cấy ghép răng là rất cần thiết và mang tính thời sự.

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực này giúp cho các nhà lâm sàng phương pháp khảo sát mức độ trạng tiêu xương quanh implant đơn giản, chính xác, chi phí thấp. Cung cấp về những hiểu biết mới và xác định được các yếu tố nguy cơ chính gây trạng tiêu xương quanh implant để có thể kiểm soát và can thiệp giúp tăng tỷ lệ thành công trong cấy ghép răng.
Số liệu, kiến thức khoa học trong luận án có thể áp dụng làm cơ sở trong giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research on peri-implant bone loss after loading and some related factors.
SPECIALITY: ODONTO - STOMATOLOGY
CODE: 62.72.06.01
Full name of Fellows: VU ANH DUNG
Scientific instructors:
1. Associate Professor, Doctor DO QUANG TRUNG
2. Associate Professor, Doctor PHAM NHU HAI
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

There are many methods of dental restorations, including dental implants which have been prefered by many patients and physicians. Peri-implant bone condition after fitting the prosthesis is the most important criteria in assessing the success or failure of the implant. There are many factors related to bone resorption around the implant, therefore it is very difficult to figure out what are the main causes. In Vietnam today, there is no in-depth study on this issue. Therefore, a systematic study of peri-implant bone resorption level after the prosthesis and the risk factors of dental implants are essential and urgent.

This is the first study in Vietnam in this field to help clinicians to examine peri-implant bone resorption level in a simple, accurate, and low cost way and to identify the major risk factor for bone resorption around the implant to control and remedy to help increase the success rate.
The data and scientific knowledge in the thesis can be applied as a basis for teaching, practice and scientific research.


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt” 19.05.2017 "Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên." 04.04.2017 "Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức" 07.03.2017 "Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước" 21.02.2017 "Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do tron điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể" 13.12.2016 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật sỏi mật tại các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc" 12.12.2016 “Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV/AIDS” 28.10.2016 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào đáy của da vùng đầu mặt cổ." 07.09.2016 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và siêu âm tim ở bệnh nhân Ebstein" 01.09.2016 "Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng vạt cơ, da cơ thon trong điều trị khuyết hổng ở vùng cẳng chân – bàn chân" 11.08.2016