Thông báo

Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Huyền về đề tài: Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên.

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Thời gian: 08h30 – Ngày 19/5/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 - Trần Hư­ng Đạo - Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.